ภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย อ้างลดน้ำหนักและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
อย. เตือนผู้บริโภค ระวังโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดสรรพคุณในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายอ้างลดน้าหนักและเสริมสมรรถภาพทางเพศอันตรายต่อผู้บริโภค

อ่านต่อ 

 

.

Facebook